Sürdürülebilir Kakınma Hedefleri Paydaş Platformu 2018;

PROJE HAKKINDA

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi işbirliğinde küresel sorunlara yerel çözümler üretmek amacıyla Türkiye’de SKH Paydaş Platformu’nu hayata geçirmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Paydaş Platformu, KSS Avrupa Ağı’nın (CSR Europe) Sürdürülebilir İş Değişimi – BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Avrupa İş Platformu’nun bir parçasıdır. Platform, özel sektör-sivil toplum-kamu ve akademik çevredeki paydaşlar arasındaki etkiyi arttırıp Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gündemine katkıda bulunmak için yapılan iş birliğini vurgulamaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Paydaş Platformu’nun genel hedefi, KSS Avrupa’nın (CSR Europe) 41 ulusal ortağını desteğiyle, Avrupa çapında 31 ülkede 11.000’den fazla şirkete ve kilit paydaşlara ulaşarak, çok paydaşlı ortaklıkların oluşturulması yoluyla SHK’lere yönelik ortak eylemi benimsemektir.

Platform, kurulan etkili ortaklıklar sayesinde şirketlerin iş modellerini dönüştürmesini ve sistemsel engeller ile zorlukların üstesinden gelmelerini destekleyecektir. KSS ilkelerini içselleştirmiş şirketlerle beraber sürdürülebilir iş modelleri geliştirmek ve hem ülkemiz hem de şirketlerimiz için sürdürülebilir büyümeyi yaratmak amacımızdır.